Ouders & kinderen

Waarom Jeugdtandzorg West?

Inschrijving bij Jeugdtandzorg West biedt ouders en kinderen meerdere voordelen:

  • Onze tandartsen, mondhygiënisten en assistenten zijn gespecialiseerd in de zorg en behandeling van kinderen
  • Onze zorg is maatwerk, precies passend op de individuele behoefte van elk kind.
  • Onze medewerkers besteden veel aandacht aan het voorkomen van mondziekten. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen.
  • Bij ons wordt met moderne apparatuur, materialen en behandelinzichten gewerkt.
  • Wij geven u duidelijke uitleg over de behandeling in begrijpelijke taal.
  • Ons reinigings- en sterilisatiesysteem garandeert optimale hygiëne en
    patiëntveiligheid.
  • Al onze praktijken zijn door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der tandheelkunde (KNMT) gevisiteerd.

Een folder met informatie en inschrijfformulier van de Jeugdtandzorg is verkrijgbaar op school of op één van de vestigingen. U kunt het inschrijfformulier en de folder ook hier downloaden.

Voorkomen is beter dan genezen; het belang van preventie.

Gaatjes in tanden en kiezen kunnen meestal gevuld worden, maar een gevulde tand of kies is altijd minder mooi en minder sterk dan een gaaf exemplaar. Dat is de reden waarom Jeugdtandzorg veel aandacht besteed aan het voorkomen van tandbederf door u en uw kind te adviseren over optimale gebitsverzorging en goede voeding. Tegengaan van tandbederf kunnen wij als tandartsen en mondhygiënisten niet alleen. Om deze ziekte te voorkomen of te genezen is het van belang dat u als ouders en verzorgers toeziet op de dagelijkse gang van zaken wat betreft tanden poetsen en eetgewoonten.

Kinderen 0 - 2 jaar

Vanaf het de doorbraak van het eerste melktandje kan uw kind bij Jeugdtandzorg West terecht. Wij kunnen u zo vroeg adviseren hoe het gebit van uw kind te verzorgen.

Kinderen 2 - 12 jaar

Een gaatje in het melkgebit kan gevolgen hebben voor het blijvende gebit en ook pijn doen. Om het ontstaan van gaatjes te voorkomen is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren hun tanden en kiezen te poetsen, en dat ouders hun kind daarbij blijven helpen tot een leeftijd van ongeveer 10 jaar Bij het bezoek aan een van onze praktijken zal daarom veel aandacht besteed worden aan tandenpoetsen. Als uw kind eenmaal op een van de bij ons aangesloten de basisscholen zit kan de mondzorg via de aangesloten basisscholen aangeboden worden. Kinderen die via de basisschool deelnemen worden door het team van Jeugdtandzorg op school gecontroleerd en als het nodig is in de praktijk behandeld.  U kunt ook gewoon met uw kind naar de praktijk blijven komen. Wanneer behandeling nodig is zal dit gebeuren op een manier die past bij de specifieke leeftijd van uw kind.

Kinderen 12 -15 jaar

Jonge mensen uit deze leeftijdsgroep maken veel veranderingen door. Voorgezet onderwijs en daarmee samenhangende andere eet, drink en snoepgewoonten kunnen de gezondheid van tanden en kiezen bedreigen. Het is daarom van belang dat ook in die leeftijdsgroep regelmatig bezoek aan tandarts of mondhygiënist plaats vindt  Kinderen die hebben deelgenomen aan onze haal en brengdiensten via de basisschool krijgen na het verlaten van de basisschool de eerste keer een oproepkaart met een afspraak thuisgestuurd. Daar staat ook op vermeld op welke vestiging ze worden verwacht. Na het controle bezoek of  als behandeling nodig is krijgt u een kaartje mee waarop de maand staat wanneer wij uw kind voor een volgende controle terug verwachten. U of uw kind kan zelf een afspraak maken voor deze vervolgcontroles.

Jongeren 15 - 22 jaar

Jeugdtandzorg heeft haar praktijk aan het Rijswijkseplein speciaal ingericht voor de jong volwassenen van deze leeftijdsgroep. Voor patiënten van 18-22 vindt geen betaling vanuit de basisverzekering meer plaats. Daarom is het voor patiënten van 18 jaar en ouder van belang om het afsluiten van een aanvullende verzekering voor tandartsbehandelingen te overwegen. Uw zorgverzekeraar kan u daarover informeren.

Orthodontie

Jeugdtandzorg West heeft een eigen afdeling orthodontie op vestiging Rijswijkseplein 56. Als blijkt dat een beugel wenselijk of nodig is, dan nodigt de tandarts ouders en kind uit voor een informatiegesprek in de vestiging die uw kind altijd bezoekt.

Eerst informatie

Doel van dit gesprek is u te informeren over de gebitstoestand van uw kind. De tandarts zal u uitleg geven over de stand van de tanden en kiezen en de mogelijkheid tot verandering daarin. In het gesprek zal ook de kwaliteit van het tandenpoetsen aan de orde komen. Een beugelbehandeling kan namelijk niet goed uitgevoerd worden als een mond niet goed schoongehouden wordt omdat onder een beugel gemakkelijk gaatjes door tandbederf kunnen ontstaan. Na dit gesprek kunt u besluiten of u uw kind wilt laten verwijzen naar onze afdeling orthodontie voor een eerste bezoek om een voor uw kind specifiek behandelvoorstel te laten op stellen. Aan dit informatiegesprek zijn voor u geen kosten verbonden

Daarna behandelvoorstel

Bij een eerste bezoek aan onze afdeling orthodontie zullen enkele mondfoto’s en röntgenfoto’s en afdrukken van het gebit gemaakt worden. Deze zijn nodig om een juiste diagnose te kunnen stellen een passend plan en behandelvoorstel te kunnen maken. Na twee weken volgt een nieuwe afspraak waarin diagnose, plan, behandelvoorstel, verwachte behandeltijd en kosten van de behandeling gepresenteerd worden. Naar aanleiding van dit voorstel kunt u besluiten de behandeling wel of niet te laten uitvoeren. Voor het maken van de foto’s, röntgenfoto’s afdrukken en het opstellen van het plan worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten liggen tussen (PM). Vergoeding door een verzekeraar kan alleen als u hiervoor aanvullend verzekerd bent.

Haal- en brengservice

Voor leerlingen van de basisscholen die bij Jeugdtandzorg West zijn aangesloten is er een extra dienstverlening mogelijk in de vorm van haal- en brengservice.

Wanneer u hebt aangegeven dat uw kind gebruik gaat maken van deze haal- brengservice dan zal de halfjaarlijkse controle en (indien nodig)fluoride behandeling van uw kind op school plaatsvinden. Mocht tandheelkundige behandeling of nader onderzoek nodig zijn, dan worden de kinderen door onze deskundige begeleiding in groepjes onder schooltijd opgehaald en in de praktijk behandeld. U krijgt hiervan vooraf bericht. Na behandeling worden de kinderen teruggebracht naar school. Dit met een maximum van 3 bezoeken. Mocht meer behandeling nodig zijn dat zult u een brief ontvangen met het verzoek uw kind te begeleiden bij de vervolgbehandelingen.