Over Jeugdtandzorg West

Jeugdtandzorg West

Jeugdtandzorg West is al vele jaren een vertrouwd adres voor tandheelkundige zorg voor jonge mensen in Den Haag. In zes vestigingen en een eigen afdeling orthodontie worden per jaar ruim 28.000 kinderen gecontroleerd en zo nodig behandeld. Onze teamleden hebben bewust gekozen voor het werken met kinderen. Zij helpen met hun ervaring, liefde voor het vak en aandacht om een mooi en gezond gebit te krijgen en te houden. Speciaal voor deelnemers van Jeugdtandzorg West van 15 – 22 jaar hebben wij een vestiging op het Rijswijkseplein 56 in Den Haag.

Missie

Jeugdtandzorg West stelt zich ten doel de mondgezondheid van haar patiënten te bevorderen. Zij wil dit bereiken door het aanbieden van kindvriendelijke mondzorg in de vorm van behandeling en advies om mondziekten te genezen en te voorkomen.

Jeugdtandzorg werkt samen met andere organisaties, zoals de basisscholen in het werkgebied, om deze doelen te bereiken.

Kindvriendelijk

Vanaf het moment dat tanden in de mond van een kind zichtbaar zijn, maken wij de kinderen spelenderwijs vertrouwd met de tandarts. We vinden het belangrijk een vertrouwensband op te bouwen zodat kinderen zich ook in de toekomst op hun gemak voelen bij de tandarts. Daarom heeft Jeugdtandzorg de wachtkamer, behandelkamer en de behandeling zelf helemaal afgestemd op jonge mensen.

Bij de Jeugdtandzorg wordt ieder half jaar bekeken of de mond gezond is. Mocht het nodig zijn, dan worden gaatjes gevuld of andere tandheelkundige behandelingen uitgevoerd. Na de behandeling is er voor de jongste kinderen altijd een klein cadeautje. Samen met de inzet van de ouders kan worden bereikt dat kinderen volwassen worden met een goed verzorgd en gezond gebit.

Onze teams

Ons behandelteam bestaat uit tandartsen, mondhygiëniste, en tandartsassistenten. Zij weten precies wat kinderen en jong volwassenen aan zorg nodig hebben om de mond gezond te houden. Zij houden rekening met eventuele onbekendheid of onzekerheid rondom tandartsbezoek en zijn deskundig om alle patiënten zich op hun gemak te laten voelen, en van het bezoek aan de tandarts een prettige en leerzame ervaring te maken.

Spoeddiensten: 's avonds, weekends en feestdagen

Voor de behandeling van kiespijn, een ongeval of andere klachten die niet tot de volgende praktijkdag kunnen wachten is Jeugdtandzorg aangesloten bij de spoeddienstregeling van de regio Den Haag. 's Avonds, in het weekend of tijdens feestdagen kunt u, voor klachten die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, bellen  met de tandarts spoedgevallendienst regio Den Haag: 070-3110305.

Tarieven

Jeugdtandzorg West is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk en maakt geen deel uit van een commerciële keten. Wij zijn een door het ministerie van VWS officieel erkende instelling voor jeugdtandverzorging. Voor onze behandelingen brengen wij de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven in rekening. Een overzicht van deze tarieven kunt u vinden bij de NZa of de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Zorgverzekeraars en vergoedingen

Jeugdtandzorg heeft overeenkomsten met de meeste zorgverzekeraars in het kader van de zorgverzekeringswet. Hierdoor kunnen wij  rekeningen van de behandeling van uw kind meestal  rechtstreeks bij de zorgverzekeraar indienen en hoeft u de kosten van de behandeling niet eerst zelf voor te schieten. De meeste behandelingen die jeugdtandzorg aanbiedt worden voor jongeren tot en met de leeftijd van 17 jaar door alle zorgverzekeraars uit de basisverzekering vergoed.

Er zijn ook behandelingen die alleen vergoed worden als u daarvoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Voorbeelden van dit soort behandelingen zijn beugelbehandelingen (orthodontie), implantaten, kronen en bruggen. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de inhoud en de kosten van hun aanvullende verzekeringen.