Samenwerking

Van de basisscholen, waar deelnemers van Jeugdtandzorg West les krijgen, wordt medewerking gevraagd bij het beschikbaar stellen van een ruimte voor de halfjaarlijkse controles en bij het uit de les halen van kinderen die voor behandeling naar de praktijk moeten. Jeugdtandzorg West streeft er naar het lesverzuim zo beperkt mogelijk te houden. Onze ervaring is dat het voor de deelnemer het voordeel oplevert dat de tandheelkundige verzorgingsgraad van de leerlingen toeneemt en dat het aantal kinderen met acute pijnklachten afneemt. Het is dan ook een goede zaak dat op de scholen de aandacht voor mondverzorging toeneemt.

Folders

Jeugdtandzorg West voorziet de deelnemende scholen van folders. U kunt meer folders bij ons opvragen via e-mail: informatie@jeugdtandzorgwest.nl